تبلیغات
كلبه معماری - خانه ریزولت نمونه ای است از تغییر شکل یک مکان تاریک و مخروبه در خانه های حومه شهر که تبدیل شده است به یک مکان مخفی

 

خانه ریزولت در حومه شهر ملبورن استرالیا قرار دارد.طرح آن بوسیله bower architecture طراحی شده است.این طرح نمونه ای است از تغییر شکل یک مکان تاریک و مخروبه در خانه های حومه شهر که تبدیل شده است به یک مکان مخفی.مکانی با نورهای طبیعی، اندرونی کامل و فضاهای بیرونی.مالک خواسته است یک مجموعه از فضاهای زندگی اجتماعی با یک احساس جداگانه داشته باشد.مکانی لذتبخش به همراه خانواده و دوستان.در سمت شمال و در پشت خانه یک باغچه وجود دارد. یک ورودی به گالری و فضایی برای زندگی کردن در پشت خانه در سمت شمال قرار دارد.این ورودی با فضایی شیشه ای از هر دو طبقه قابل دسترسی است. گالری  احاطه شده بوسیله پنجره هایی با نور زیاد.نور جنوبی و تقویت آن با تهویه طبیعی از شمال  طوریست که تمام خانه میتواند نفس بکشد. استخر خانه بوسیله یک پلکان مارپیچ خارجی به خانه اتصال دارد. یک فضای علق (تخت) بزرگ در خارج از منزل در طبقه همکف وجود دارد که کانونی است بسوی باغچه و استخر و حل کردن مرزهای بین ساختمان و فضای آزاد.در نمای شمالی شیشه های پهن نصب شده .